Woning1--

Criteria om te bouwen

Voor het bouwen van woningen gelden enkele welstandscriteria. Ingediende bouwplannen worden vooral getoetst op situering, massa en vorm van de gebouwen en in mindere mate op de gevelindeling en de detaillering. De architectuur van de nieuwe woonwijk dient hierbij aan te sluiten. De beeldkwaliteitseisen voor de Prinses Amalialaan in het Amaliapark zijn:

  • De woningen worden gebouwd in 1 laag met kap
  • De woningen dienen met hun voorzijde naar de straat gekeerd te zijn.
  • De woningen dienen te worden voorzien van een zadeldak met dakpannen of gedekt met riet met een dakhelling van tenminste 30 graden .
  • De nokrichting van deze woningen kan zowel langs als dwars op de straat zijn gesitueerd.
  • De gevels van de woningen dienen uitgevoerd te worden in rode baksteen.

Vanwege het streven naar een groene, natuurlijke, oever is het niet wenselijk dat binnen 5 meter uit de oeverrand wordt gebouwd.

Kopers van kavels moeten niet te veel beperkt worden in de bouwmogelijkheden. Het is binnen de voorschriften mogelijk zijn om kwalitatief hoogwaardige woning te bouwen, die ook past bij de omvang van de kavels. Belangrijk bouwkundig criterium is een goothoogte van 3,5 m en een nokhoogte van 7,5 m. Voor aanvullende informatie over bouwregels en gehanteerde begrippen klikt u hier.

Klik hier voor het bestemmingsplan.